Osteochondróza bederní části páteře je nejrozšířenější onemocnění páteře a „metla“ moderní společnosti. V pokročilém stadiu, stejně jako každý patologický proces, na sebe osteochondróza nejen upozorňuje, ale také nutí člověka něco dělat, aby si uchránil své zdraví.
Podle statistických údajů je právě bederní páteř nejnáchylnější k tomu, aby byla zasažena degenerativně dystrofickým procesem. Na druhém místě ve statistice je krční páteř a na třetím (nejvzácnější případy) je hrudní část páteře.
Hypolordóza nebo hyperlordóza jsou důsledky patologických změn na páteři. Jak si pamatujete, v normálním stavu je páteř esovitě prohnutá. Pokud se ovšem tato prohnutí příliš vyklenují, a to i bez vyhřezlých plotének, protruzí a jiných patologických změn, pacienti s hypolordózou nebo hyperlordózou si často stěžují na bolesti páteře nebo bezprostředně také například na bolesti v bedrech vystřelující do končetin. Tyto bolesti obvykle zesilují, když člověk po dlouhém sezení vstává (startovací bolesti).
Obvykle se příčina zmíněných bolestí v případě takových patologických jevů skrývá v meziobratlových kloubech. Je to tím, že v případě změny fyziologické lordózy se „práce“ meziobratlových kloubů narušuje. V normálním stavu mají meziobratlové klouby tvar oblouku a jsou umístěny ve frontální, horizontální a sagitální rovině průměrně pod úhlem 45°. V případě rozvoje degenerativně dystrofického procesu v meziobratlové ploténce (snížení výšky ploténky, vzniku nestability segmentu) dochází k posunu povrchů meziobratlových kloubů, což ve svém důsledku vede ke zploštění fyziologické lordózy a její kyfotizaci nebo k formování hyperlordózy. V obou případech jsou tyto procesy obvykle doprovázeny stlačením míšních kořenů, což vyvolává odpovídající bolesti. Kromě toho, samotné meziobratlové klouby jsou dobře inervovány, proto je průběh patologických procesů, do kterých jsou zapojeny tyto klouby, doprovázen příznačnými bolestivými pocity. 
Mnozí pacienti se mě po léčbě ptají: „Kam ty výhřezy mizí?“ Tuto otázku mi dávají tak často, že už na ni odpovídám úplně automaticky stále stejnými slovy: „Vrací se tam, odkud přišly. Vrátily se jednoduše zpět domů do meziobratlové ploténky.“ Je to samozřejmě tak trochu vtip, ale na každém šprochu je pravdy trochu. Procesu retruze výhřezu meziobratlové ploténky samozřejmě napomáhá, jsou-li uměle vytvořeny optimální podmínky a je-li pomocí metody vertebrorevitologie vytvořena fyziologicky správná biomechanická konstrukce. Pokud takový člověk dodržuje příslušná elementární doporučení, vydrží podle mého pozorování taková konstrukce dostatečně dlouho.
Neexistují špatné léčebné metody, v případě že opravdu uzdravují.
Buďte ostražití!
Už několikrát jsem se v této knize zmiňoval o tom, že žijeme v konzumní společnosti, kde lidé často vydělávají na lidské hlouposti. V naší společnosti, rodinou počínaje a státním zařízením konče, se bohužel stále řídíme podle starých slov Cicera: „Peníze jsou nervem války.“ Tento výrok je vsugerováván masám a vznešeným lidským pohnutkám není vlastní. Nicméně ve společnosti se stále užívá, jednak v souvislosti s nepoctivými lidmi, kteří se živí pomocí různých podvodů, lstivosti a naschválů, jednak díky lidské hlouposti, která vede k tomu, že místo aby se člověk snažil vzdělávat a rozšiřovat si své obzory, lehkovážně důvěřuje komukoli, kdo ho ošálí hezkými slovy…
Podobné je to téměř všude: v obchodech, kde vnucují nekvalitní zboží, které nejde na odbyt; v autoservisech, kde se nepoctivý technik někdy snaží přesvědčit řidiče o neexistující vadě vozidla; v lékárnách, kde se lékárník snaží důchodce přesvědčit, aby si koupil biologické aktivní doplňky, které v mnoha případech, podle odpovídající expertízy, nejsou vůbec tím, za co se vydávají. Jedna velká lež, kam se podíváte. A největší paradox je to, že i onen podvodník touží žít v společnosti, kde by se k němu ostatní chovali čestně. Ale čas běží a na světě se nic nemění. Podle Fedra kdysi Ezop chodil ve dne s rozsvíceným světlem a na otázku, proč to dělá, odpovídal: „Hledám Člověka“.
Stejná situace panuje i v medicíně, konkrétně ve vertebrologii. O léčbě osteochondrózy páteře už bylo napsáno mnoho dobrého, poučné literatury, ale také literatury klamavé, která zjevně škodí zdraví. V té špatné píší především o druzích bolestí a nabízejí své prostředky a metody, jak se jí zbavit. Ale bolest je důsledek! A proč tedy obyčejného člověka srozumitelně neseznámit s různorodostí možných příčin vzniku těch nebo oněch nemocí páteře? Proč ho nenaučit alespoň zhruba vyznat se ve snímcích z magnetické rezonance, CT nebo rentgenu páteře? Proč mu neukázat výhody a nevýhody té nebo oné léčebné metody? Proč mu neobjasnit základní fyzikální zákony, týkající se rozložení a vlivu zátěže při probíhajících patologických procesech v páteři? Takových knih je opravdu minimum. Soudě podle populárně vědecké literatury věnované lékařským tématům se zaměřením na širokou veřejnost, které jsou aktuálně k dostání na knižních pultech, není pro lékaře-spisovatele výhodné takové knihy psát. Je pro ně jednodušší, jak se říká, dát hladovému jednou rybu, než ho naučit lovit. 
Takže vyznat se v množství informací a oddělit zrna od plev, dobré a užitečné rady od špatných a někdy dokonce i „škodlivých“, nebývá pro lidi jednoduché. Vždyť v podobných publikacích, v reklamách, v rádiu i v televizi jsou i „škodlivé“ rady prezentovány v tak pestré a slibné podobě, že pro člověka chtivého vyzkoušet všemožné výdobytky dnešní doby je velmi obtížné takové okouzlující iluzi odolat. „Nejkřiklavější“ podvody můžete vidět v některých televizních reklamách. Jak je například možné udržet se a nekoupit jednoduše „kouzelný pás“, při jehož nošení okamžitě zmizí „soli osteochondrózy“. Vždyť díky této „kouzelné věcičce“ se starší žena v reklamě přímo před zraky diváků mění v mladici pružnou jako laň. (Nicméně pokud vezmeme v úvahu, jaké množství lidí tato žena uvedla v omyl tím, že souhlasila s účastí v této reklamě, možná že se i laní stane…. v příštím životě, pokud budeme vycházet z buddhistických kánonů o reinkarnaci). Nebo jiná televizní reklama, kde člověka přesvědčují, že pokud si oblékne speciální pás vypracovaný v „tajném institutu pro vesmírné lety“ určený pro „kosmonauty“ a připojí k němu čerpadlo, pás se nafoukne a všechny ploténky se tak vrátí na své místo! U důvěřivců, kteří zakoupili tento výrobek, se ovšem místo slibované úlevy objevily jen další závažné komplikace. I když přece jen, u některých z nich se opravdu povedlo něco vrátit na své původní místo. Podle jejich vlastních slov to byl jejich „vlastní mozek“. A ještě jeden příklad výrobku, který je intenzivně inzerován v televizi. Pokud si koupíš pár pásků z umělé hmoty na gumičkách, oblékneš si je a nějaký čas je budeš nosit, můžeš na svoji osteochondrózu zapomenout. Záda tě už bolet nebudou. 
Alespoň toto tedy v reklamě tvrdí známé osobnosti, kteří touto metodou svou osteochondrózu jakoby vyléčili. Možná ale tušíte, jak se na televizních nebo rozhlasových stanicích dělá reklama na objednávku, jak nutí herce vystupující v reklamě vyjadřovat své upřímné nadšení nad tím nebo oním „léčebným superprostředkem“, kdy herec dokonale chápe, že je to podvod, a že většinu pochvalných slov o daném přípravku si vymyslel buď zákazník, nebo režisér, který dělá svou práci, a nebo si je vymyslí v rámci hereckého umění improvizace on sám.
Největším paradoxem je to, že na takovou reklamu se nechají nachytat i zkušení spotřebitelé. Proč k tomu dochází? No proto, že když člověka začnou najednou trápit vážné problémy se zády, začíná věřit všemu. Ale pokud by měl alespoň základní znalosti z této oblasti a chápal by, že fyzické procesy ještě nikdo nezrušil, tak by nejen ochránil svoje zdraví před ještě většími komplikacemi, ale také by si ve svém okolí našel opravdové odborníky, absolvoval by diagnostická vyšetření a vyznal by se v tom, jakou léčbu mu předepisují a proč je to nezbytné. Mohl by tedy do určité míry odborně kontrolovat průběh léčby své páteře a nenechal by se podvést a klamat nečestnými lidmi. Konec konců, je to jeho zdraví a od jeho kvality se odvíjí celý jeho život.
prof. Igor Danilov
Zdroj: http://polahoda.cz/index.php?nma=news&fla=stat&nums=213

Comments (0)

Product added to wishlist
Product added to compare.

This website uses cookies. By continuing to browse this website, you agree to our use of cookies - more information.